ĐỔI THẺ CÀO TỰ ĐỘNG
 

" Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn, Cảm ơn bạn đã lựa chọn VIPCARD1S.COM & DOITHEXIN.COM"


KẾT NỐI API liên hệ ADMIN để được set CẤP BẬC

CAM KẾT NẠP THẺ, MUA THẺ, RÚT TIỀN, NẠP TIỀN AUTO 24/24

Sai mệnh giá trừ -50% số tiền của mệnh giá nhỏ hơn.

Kênh thông báo: NHÓM ZALO

Quý khách cần điền đúng Seri, Cố tình điền sai khiếu nại sẽ KHÔNG XỬ LÝ.

Khách hàng có sản lượng 1tr/ngày liên hệ ADMIN để được chiết khấu Đối tác

 

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 10.8% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.8% 13.6% 14%
Đấu API 10.7% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.7% 13.5% 13.9%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 12.3%
Đấu API 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 12.2%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 17.3% 17.3% 17.3% 16.3% 15.3% 14.3% 13.8% 13.8%
Đấu API 17.2% 17.2% 17.2% 16.2% 15.2% 14.2% 13.7% 13.7%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 13.8% 13.8% 13.8% 13.8% 13.8% 13.8% 13.8% 13.8%
Đấu API 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 10.3% 10.3% 11.6% 10.3% 9.8% 9.8% 11.6% 9.8% 9.8%
Đấu API 10.2% 10.2% 11.5% 10.2% 9.7% 9.7% 11.5% 9.7% 9.7%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 13.8% 14.3% 15.3% 15.3% 15.3%
Đấu API 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 13.7% 14.2% 15.2% 15.2% 15.2%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Thành viên 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3%
Đấu API 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 13.6% 13.6% 15.6%
Đấu API 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 13.5% 13.5% 15.5%

Tin tức và sự kiện