ĐỔI THẺ CÀO TỰ ĐỘNG
 

" Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn, Cảm ơn bạn đã lựa chọn VIPCARD1S.COM & DOITHEXIN.COM"


KẾT NỐI API liên hệ ADMIN để được set CẤP BẬC

CAM KẾT NẠP THẺ, MUA THẺ, RÚT TIỀN, NẠP TIỀN AUTO 24/24

Sai mệnh giá trừ -50% số tiền của mệnh giá nhỏ hơn.

Kênh thông báo: NHÓM ZALO

Quý khách cần điền đúng Seri, Cố tình điền sai khiếu nại sẽ KHÔNG XỬ LÝ.

Khách hàng có sản lượng 1tr/ngày liên hệ ADMIN để được chiết khấu Đối tác

 

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 10.8% 12.8% 13.4% 12.4% 12.4% 12.4% 12.7% 13.1% 13.3%
Đại lý 10.6% 12.6% 13.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.5% 12.9% 13.1%
Đối tác 10.3% 12.3% 12.9% 11.9% 11.9% 11.9% 12.2% 12.6% 12.8%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14%
Đại lý 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 13.8%
Đối tác 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 16.2% 16.2% 16.2% 16.2% 16.2% 14.4% 14.4% 14.2%
Đại lý 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 13.7% 13.7% 13.5%
Đối tác 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 13.4% 13.4% 13.2%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7%
Đại lý 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Đối tác 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2%
Đại lý 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5%
Đối tác 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 17.7% 17.7% 17.7% 17.7% 17.7%
Đại lý 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 17% 17% 17% 17% 17%
Đối tác 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Thành viên 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7%
Đại lý 12% 12% 12% 12% 12%
Đối tác 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 15.2% 17.7% 17.7% 17.7% 17.7%
Đại lý 14% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 14.5% 17% 17% 17% 17%
Đối tác 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 14.2% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7%

Tin tức và sự kiện